восъколеене 

ВОСЪКОЛЕЕНЕ 

При  уплах, натрупано нервно напрежение и стресови ситуации,както и при напикаване на деца.

 След всеки сеанс

 

използваният восък се изхвърля в течаща вода. 

 

Леенето на восък е един от най-старите методи за снемане на отрицателни програми. Леенето може да се извършва още и с други материали като например олово. Восъколеенето е метод, който успешно повлиява на яурата .

Восък е вещество, добивано от натуралните сокове на растения (например някои видове палми), животни (например пчели) или изкуствено получавано при пречистване на нефта (парафин). Восъкът има защитна функция в растенията.

При ритуала ВОСЪКОЛЕЕНЕ се използва чист пчелен восък!

Но, нека се запознаем преди това с материала ПЧЕЛЕН ВОСЪК:

* Пчелен восък е продукт, който пчелите отделят и използват за градеж на пити.

Пчелите работнички отделят пчелен восък от 4 двойки восъчни жлези, разположени от долната страна на последните 4 членчета на коремчето (стернуми). Развитието на восъчните жлези е постепенно и достига своя максимум между 12-18-ия ден от живота на пчелата. Отделяните восъчни пластинки са тънки, почти прозрачни и тежат средно около 0,18-0,25 мг.

За отделянето на 1 кг восък т.е. около 4 милиона восъчни пластинки, пчелите изразходват 3,6 кг мед.

* Необходими условия за отделяне на пчелен восък са: нормално пчелно семейство (с майка), млади пчели , обилна паша от мед и прашец, свободно пространство, температура над 15 °С.

Ако едно от условията не е изпълнено пчелите не отделят восък, отделят слабо или пускат восъчните пластинки неизползвани на дъното на кошера и оттам ги изхвърлят навън.

* Пчелният восък представлява сложна смес от над 300 различни вещества.

Има голяма устойчивост спрямо условията на външната среда и може да запази качествата си без изменение хиляди години.

Восъчната отливка има уникалната способност да снема отрицателни програми които са насложени против волята на даден човек така и ваши собствени. Отливката е като своеобразна „картина” за състоянието на енергетиката на човека на които се прилага Восъколееното- показва наличието на чуждо вмешателство, състоянието на биополето и правилното циркулиране на енергетиката. Много често се образуват фигури които с много голяма точност и прецизност изобразяват - вида на дадено намеса, поръчителя на тази намеса и огромно количество разнородна информация, която трябва да се разчете от специалист. Много често срещано в практиката е т.н. любители Окултисти запознати с разнопосочна информация предоставена от Интернет или друг източник да практикуват Восъколеене. Отливките които се получават се различават коренно от тези на специалист в тази област и тълкуванията се градят на база „фантазиа” т.е. на какво са оприличи дадена фигура. Разбира се всеки може да направи восъчна отливка и да се опита да я разтълкува, но трябва да се знае, че извършването на дадения Ритуал – част от негативната програма остава в този които ги извършва, особено опасно е когато този човек не е запознат с тези последствия и не се пречисти след това. Тогава приетия негатив остава в неговата енергетика и започва да действа ретроградно.

Ритуала Восъколеене може да се извърши и без присъствие на да човек по снимка. Снимката е носител както на физическия образ на даден човек, но така и на неговата енергетика. Желателно е снимката да е актуална за да носи информация за настоящите енергийните нива на дадената личност.

Ефект от първа отливка може да се наблюдава, веднага щом се приключи сеанса като начало на въздействието. Първа отливка започва да въздейства от момента на направата й до третия ден след Ритуала.

Общата маргинална продължителност на Ритуала Восъколеене е в рамките на 1 до 3 отливки. Като третата отливка е кардинална и дава информация как е повлиял Ритуала върху дадено лице в редки случай показва дали е необходима направата на допълнителни отливки.

ВАЖНИ ФАКТИ които трябва да се вземат под внимание:

* Всеки различен специалист използва различен вид ПЧЕЛЕН ВОСЪК - редица Специалисти използват църковни восъчни свещи от които правят восъчната отливка, чрез разтапяне, наблюдава се явлението ВОСЪКА да бива боядисван различни цветове и също така се изполва натурален не пречистен / когато восъка е на восъчна пита в нея присъстват : части от клонки, листа и т.н./.

* Восъколеенето е препоръчително да се извършва в светлата част на деня.

Възможно е да се извърши и през нощта, редица случай просто изискват да тогава заради специфичността на случая. Препоръчително е през деня, защото организма и енергетиката на даден човек реагира различно и до вечерта когато е времето на покой са приели намесата. Рядко се налага точно нощно Восъколеене ако случая изисква силна и бърза намеса.

* Восъколеенете се извършва на етапи за да може да се проследи неговото въздействие и да се поставят насоки на развитие на проблема.ЗАПОМНЕТЕ- леенето на т.н. Куршум предоставя алтернатива да се направят три отливки една след друга за по- бързо въздействие. Горе упомената процедура е за въздействие на уплаха в рамките до 40 ден на събитието и спектъра които повлиява е доста рамкиран. Восъка е с пъти по силен и не е желателно ако случая не го изключва да се прави повече от една отливка.

* Ритуала е приложим и при деца до 14 годишна възраст като се вземе под внимание чистата им /детска/ енергетика .

* Самия процес на цялостния ритуал е около 30 минути.

Времетраенето е много оспорван момент, зависи много от конкретния случай и вида на негатив например.
* Резултата идва според случая- до 3 ден, до 40 ден или 6 месец.

Зависи от конкретното лице на което се прилага ритуала и проблема. Много често се наблюдава сънливост след направата на отливката, но има и случай при които разчупването на негатива действат като силна нервност и раздразнителност.

* Желателна е при Ритуала в помещението да са само Специалиста и лицето на което се въздейства. Деца до три годишна възраст се повлияват само по снимка.

Ритуала ВОСЪКОЛЕЕНЕ е познат от древността и е практикуван и до днес.

 

 

 

Контакти:

гр. Варна ул. Поп Харитон № 8
( под районен съд)

Карта      

+359 894 835 995

+359 877 137 175

 email:  mima_c@abv.bg

         mima.c.nikolaeva@gmail.com

Skype:           mimi7508

       Mariyana Nikolaeva